«

»

Apr 20 2015

Onthulling gedenk-bord Henk Slijfer (toespraak penningmeester)

 

Annemarie, Marga, Peter, Ilona, Silvia, andere familieleden en clubleden namens de Modelrailgroep Veendam
heet ik jullie van harte welkom op deze toch wel bijzondere avond. Wij willen vanavond op gepaste wijze aandacht
besteden aan Henk Slijfer.
Henk is gedurende 17 jaar voorzitter geweest van onze club. Samen met Sijchien Prak- Timmer, Egbert de Jonge,
Gerard van den Berg, Edwin Schuiling, Geert Timmer en Henk Smid is op 6 oktober 2000 de MRGV opgericht.
Henk werd direct al voorzitter en is dat ook altijd gebleven. Henk was een gedreven man. Vol overgave en passie
bewaakte hij zijn MRGV.
Elke clubavond rond half acht had Henk zijn kladblok al in de aanslag om iedereen van de benodigde informatie te
voorzien. Daarbij heen en weer wandelend, zwaaiend met de armen. Ook was hij een VERBINDER, iemand die bij
problemen direct de juiste mensen benaderde om samen tot een oplossing te kunnen komen. De leden moesten het
naar hun zin hebben en prettig bezig kunnen zijn. Toch heeft Henk ook wel lastige tijden meegemaakt, toen bleek dat
het postduivengebouwtje niet meer voldeed en er naar een andere ruimte gezocht moest worden. Die vond hij in
Dukdalf, waar zaal 3 onze ruimte werd. Vooreerst werd gedegen onderzoek gedaan of het allemaal wel financieel
haalbaar was. Dat bleek zo te zijn en er werd verhuisd. Toch ontstond er vrij snel opnieuw onrust, omdat de ruimte
eigenlijk te klein was.  Je moest redelijk bokje kunnen springen om bij de koffieautomaat te kunnen komen. Na veel
overleg en opnieuw onderzoek naar de financiële haalbaarheid kwamen we onder zijn leiding in de huidige grote ruimte
in Dukdalf terecht. Doelstelling was daarbij wel om te groeien tot  50 leden. Mocht Henk naar ons kunnen kijken, dan zou
hij tevreden zijn met de gang van zaken binnen de club en het huidige aantal van 42 leden. Ook station Zuidbroek was
zijn kindje. Heel wat gesprekken en overleggen waren er nodig om te komen tot het gebruik van de huidige zaal in het
Station.

Helaas heeft Henk de opening van station Zuidbroek niet meer mee mogen maken. Toch denk ik, dat Henk ook het
huidige gebruik van de zaalruimte met een glimlach zal bekijken. De baan functioneert goed, er komen regelmatig
bezoekers onze baan bekijken. De ruimte wordt door de leden als prettig ervaren.

Persoonlijk denk ik met een goed gevoel aan Henk terug.
Nog maar net een jaartje lid, werd ik gelijk al door de “wijze” heren van het bestuur gevraagd penningmeester te worden.
Dat heb ik geweten, want soms drie keer op een dag een telefoontje van Henk, was geen uitzondering. Telkens was weer
de vraag of het wel goed ging of dat er weer iets moest worden aangepast. Soms bij de derde mobiele oproep dacht ik wel
eens: Nu maar even niet, na het eten bel ik je wel even. Toch snapte ik heel goed zijn wil om alles liefst in perfectie te willen
laten verlopen. Elk telefoontje eindigde steevast met: Dag Henk > Dag jong jong.
En daarom zeg ik nu – ik denk met volledige instemming van iedereen – tot slot van deze toespraak:

 

                                                                    Dag jong jong!! tegen Henk.

 

henk2

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code