06-08-2020 BOUWEN VAN EEN NIEUWE MÄRKLINBAAN GESTART.

Momenteel wordt er druk gebouwd aan de nieuwe Märklinbaan.
De baan gaat zowel analoog als digitaal bereden worden.

Update 26-08-2020

Gisteravond hebben we de baan uitgelegd en de laatste aanpassingen  gedaan.
Daarna hebben we de definitieve layout van de baan vastgesteld.
Aan weerszijden van de rails zijn witte puntjes te zien. Die markeren de raillassen. 
De baan wordt nu eerst weer afgebroken om de rails te kunnen verouderen. Aan de hand van de puntjes weten we waar welke raillengte naderhand weer neergelegd moet worden.