Het Bestuur

Het bestuur van Model Rail Groep Veendam bestaat uit de volgende personen.

De heer Kees Huizer (voorzitter)

De heer  Kees Huizer (waarnemend secretaris)

De heer Ton Mulderij (penningmeester)

De heer Piet van Pelt (bestuurslid)

De heer Henk Dijkstra (bestuurslid)