Beurs 2018

EXPOSANTEN

 Evenals voorgaande jaren worden in november de Noordelijke
Spoor-en Modelbouwdagen in Veendam georganiseerd.
Inmiddels zijn we bezig met de voorbereiding van de beurs voor het
jaar 2017  en wel op zaterdag 17en zondag 18 november, net als
vorig jaar weer in de Sorghvliethal te Veendam.
We spreken de verwachting uit, dat het weer een gezellige beurs
wordt met vele bezoekers.
Op de beurs is ruim 180 meter aan standruimte voor Handelaren
beschikbaar.
Ook veel modelverenigingen zullen zich van hun beste
kant laten zien. Kortom een beurs met een veelzijdig karakter.
Dit bericht is bedoeld om uw interesse te peilen voor het innemen
van een stand op de komende beurs, hoeveel meter u zou willen
afnemen en of u met eigen standmaterieel komt.
De standhoudersvergoeding bedraagt € 8.—per m1 per dag.
Graag ontvang ik uw reactie per mail, zo mogelijk voor eind september,
waarna wij tot een voorlopige indeling kunnen komen.
(handelaren@modelrailgroepveendam.nl)
Namens het bestuur van de MRGV en organisatie Noordelijke Spoor- en
Modelbouwdagen.
Met vriendelijke groet,
Sjaak P. de Boer